eFusion

Návšteva podpredsedu vlády SR

Technologický klaster aktívne participuje na podujatí
„SLOVAKIATECH FORMUM EXPO 2021“ 
22. Marec 2017

https://www.ta3.com/clanok/101044/tb-r-fica-p-pellegriniho-a-p-kazimira-o-vyjazde-v-kosiciach-a-boji-proti-korupcii

Podpredseda vlády SR sa na Fakulte BERG sa oboznámil s unikátnymi parametrami technológie „eFusion“, nemechanického hĺbenia do extrémnych hĺbok, vytvárania priestorov, úložísk a tunelov, ktorá je momentálne v testovacom režime.

Po prehliadke unikátnych technológií prijal pána vicepremiéra rektor univerzity, prof. Stanislav Kmeť, ktorý ho informoval o aktuálnom dianí na TUKE. Vyzdvihol prínos štrukturálnych fondov, ktorých čerpanie bolo a ja významným zdrojom realizácie rozvojových projektov na univerzite.

Výsledky a dojmy z návštevy na TUKE spomenul pán podpredseda aj počas spoločnej tlačovej konferencie s pánom premiérom SR, kde vyzdvihol výsledky výskumu a vývoja a unikátnosť a potenciál technológie eFusion.