eFusion

Veda a technológia
pre udržateľný rozvoj

Technologický klaster

Technologický klaster bol založený s cieľom koncentrovať rozvojové kapacity výskumu, výroby, dodávateľských a inžinierskych činností pre efektívne využívanie zemských zdrojov.

Primárne je vývoj zameraný na technológiu eFusion, ktorá je z globálneho pohľadu unikátna a je výsledkom koncentrovania kapacít vedy a výskumu z 25 oblastí integrovaných do jediného funkčného celku.

Jednou z cieľových aplikácií technológie eFusion je zdroj čistej a cenovo konkurenčnej energie nevyhnutnej pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050, v zmysle podpísanie parížskej klimatickej dohody z roku 2015 so záväzkom obmedziť otepľovanie na 1,5 stupňa do konca tohto storočia.

Technologický klaster sa zameriava na vývoj a výskum, posun úrovne vedeckého poznania a hlavne ich pretavenie do aplikačnej praxe ako využiteľný inovačný potenciál, ktorý je základom udržateľného rozvoja a ktorý prináša odpovede a riešenia ako čeliť globálnym spoločenským výzvam.

Technologický klaster je držiteľom odsvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj s číslom osvedčenia 2015-15190/45011:2-15FO vydaným Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky.

Spolupracujeme

Technologický klaster má aktívnu spoluprácu na základe „Memoranda o spolupráci“ s nasledujúcimi inštitúciami:

 • Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
 • Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská Republika
 • Slovenská Akadémia Vied, Slovenská Republika
 • WSDTI, Nemecko
 • Ostfalia University of Applied Sciences, Nemecko
 • VŠB – Technical University of Ostrava, Česká Republika
 • The University of Sheffield, Spojené kráľovstvo
 • Universität Hamburg, Nemecko
 • Technische Universität Clausthal, Nemecko
 • Ruhr-Universität Bochum, Nemecko
 • Kielce University of Technology, Poľsko