eFusion

KONTAKT

eFusion

Technologický klaster pre využívanie zemských zdrojov z.p.o.

Adresa:

Registračné údaje:

Technologický klaster pre využívanie zemských zdrojov z.p.o. je registrovaný na okresnom úrade Košice v registri záujmových združení právnických osôb

IČO: 45746231         DIČ: 2120052748

Bankové spojenie:

IBAN: SK56 1100 0000 0029 4100 3800
BIC: TATRSKBX