eFusion

Univerzitný deň nerastných surovín

Technologický klaster aktívne participuje na podujatí
„UNIVERZITNÝ DEŇ NERASTNÝCH SUROVÍN“ 
(Raw Materials University Day)
15.10.2015

Cieľom RMUDs je prilákať mladých ľudí, ktorí sú vo fáze výberu svojho budúceho povolania, ale aj budúcich absolventov, ktorí dostanú relevantné informácie o študijných a pracovných príležitostiach v surovinovom odvetví. V rámci podujatia odznejú aj zaujímavé prednášky v oblasti výskum-vývoja, nových trendov v oblasti hutníckeho a baníckeho odvetvia.

Na Európskom dni nerastných surovín v Košiciach sa zúčastnia viacerí významný predstavitelia domácej a zahraničnej politickej scény, napr.  eurokomisár zodpovedný za energetiku JUDr. Maroš Šefčovič, PhD., ktorí budú pripravení na širokú diskusiu v aktuálnych témach. V tejto časti dostal priestor aj  náš klaster na prezentáciu výsledkov doterajšej výskumno-vývojovej práce.