eFusion

Podnikateľská misia – Juhoafrická republika

Technologický klaster aktívne participuje na podujatí
„PODNIKATEĽSKÁ MISIA – JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA “ 
23.10.2019 – 26.10.2019

http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/juhoafricka-republika-podnikatelska-misia

Cieľ: Nadviazanie obchodných kontaktov s cieľom preskúmať možnosti exportu výrobkov, resp. služieb do daného teritória. Pre účastníkov bude pripravený atraktívny program pozostávajúci s B2B rokovaní s juhoafrickými partnermi a prezentáciami podnikateľského prostredia v Juhoafrickej republike.

Spoluorganizátori: SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Úrad vlády SR, Ministerstvo hospodárstva SR a Veľvyslanectvo SR v Pretórii. V dňoch 24.—27. apríla 2018 navštívila slovenská podnikateľská delegácia Omán.