SVK Phone +421 55 XX XX XXX info@efusion.sk facebook/efusion

 

O NÁS AKTUALITY CINNOSTI TECHNOLÓGIA PROJEKTY SPOLUPRÁCA FOTOGAÉRIA KONTAKT

 

 

O NÁS

   

 

Technologický klaster pre využívanie zemských zdrojov z.p.o. bol založený s cieľom koncentrovať rozvojové kapacity výskumu, výroby, dodávateľských a inžinierskych činností, pre vývoj nových technológií a zariadení, ktoré budú umožňovať efektívne a racionálne využívanie zemských zdrojov.


Klaster rozvíja aktivity pre napĺňanie inovačných stratégií, zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov pomocou výskumno-vývojových kapacít pretavujúcich výsledky výskumu a vývoja do aplikačnej praxe. Pracuje na príprave konceptov, základnom výskume, vývoji a aplikačnej praxe pre všetkých partnerov, ktorí prejavia záujem o spoluprácu pri realizácii inovačných myšlienok, prioritne so zameraním na výskum a vývoj technológií pre systematické využívanie zemských zdrojov, inžiniersku a projekčnú podporu pri transfere nových technológii a dodávkach novej techniky pre výrobné systémy a robotizované pracoviská súvisiace s využívaním zemských zdrojov


Technologický klaster pre využívanie zemských zdrojov z.p.o. je držiteľom odsvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj s číslom osvedčenia 2015-15190/45011:2-15FO vydaným Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a šport Slovenskej republiky.