SVK Phone +421 55 XX XX XXX info@efusion.sk facebook/efusion

 

O NÁS AKTUALITY CINNOSTI TECHNOLÓGIA PROJEKTY SPOLUPRÁCA FOTOGAÉRIA KONTAKT

 

 

TECHNOLÓGIA

   

 

Technologický klaster pre využívanie zemských zdrojov z.p.o. vyvíja technológiu termického hĺbenia a všetkých jej súčasti a to:

 • Pracovný nástroj – hlavica pre termické hĺbenie pre rôzne aplikácie
 • Materiálové inžinierstvo – vývoj nových špecifických materiálov
 • Nadzemný zdroj energie
 • Komplexné riadenie systému na báze umelej inteligencie
 • Robotika a iMining
 • Transfer energie

Technológia termického hĺbenia eFusion pracuje na báze synergie tepelnej, tlakovej a zvukovej energie,  ktorá umožňuje dosahovanie hĺbkových horizontov nedostupných pre konvenčný spôsob vŕtania.

Prípadné aplikácie

 • Výrazné rozšírenie EGS pre využívanie suchého zemského tepla – energetika;
 • Riešenie bezpečnej úschovy pre nebezpečný a jadrový odpad – energetika;
 • Budovanie podzemnej dopravnej infraštruktúry – stavebníctvo;
 • a iné

Inovácie technológie termického hĺbenia
  Bezkontaktná, nákladovo efektívna technológia, umožňujúca hĺbenie hlbokých vrtov nedostupných pre konvenčné vŕtanie pričom hĺbkovým limitom pre danú technológiu je dosiahnutie hĺbky v ktorej je hornina v plastickom, respektíve v tekutom stave; Zásadné zníženie nákladov pre hĺbenie; Technológia hĺbenia úplne vylučuje potrebu vybudovania klasického banského diela - zapaženie vrtu a výplach odvratnej horniny čo zásadne skracuje dobu realizácie banského diela; Nemá limity pre priemer a smerové riedenie, umožňuje hĺbiť rôzne priemery na základe modulárnej konštrukcie; Široké aplikačné použitie (oil and gas sektor, geotermálna energetika, stavebníctvo, jadrová energetika a iné); Čistá technológia bez CO2 záťaže a rizika znečistenia zemských zdrojov; Žiadne rotujúce časti, kompaktný a efektívny koncept; Jednoduchá inštalácia, obsluha a prevádzka; Špičková účinnosť pre výstavbu banských diel.