SVK Phone +421 55 XX XX XXX info@efusion.sk facebook/efusion

 

O NÁS AKTUALITY CINNOSTI TECHNOLÓGIA PROJEKTY SPOLUPRÁCA FOTOGAÉRIA KONTAKT

 

 

SPOLUPRÁCA

   

 

Technologický klaster pre využívanie zemských zdrojov z.p.o. má aktívnu spoluprácu na základe „Memorandum o spolupráci“ s nasledujúcimi inštitúciami:
  Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
  Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií  Technickej univerzity v Košiciach
  Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach
  Slovenská akadémia vied
  Ostfalia University of Applied Sciences, Wolfenbüttel, Campus Suderburg, Faculty of Civil and Enviromental Engineering
  WSDTI Germany

Technologický klaster pre využívanie zemských zdrojov z.p.o. má aktívnu spoluprácu s nasledujúcimi inštitúciami:

  Joint Research Centre EU
  Súkromný sektor

Technologický klaster pre využívanie zemských zdrojov z.p.o. je otvorený ďalšiemu rozvoju spolupráce  pre rozvoj technológie termického hĺbenia a pripravuje ďalšie strategické partnerstvá.